DigCompEdu CheckIn RO

Cadrul European pentru Competență Digitală a Profesorilor, este un proiect care prezintă o cale de dezvoltare a competenţelor digitale ale profesorilor, de pe toate nivelurile, din Europa. Proiectul își propune să sprijine Statele Membre în eforturile lor de a promova competenţa digitală a cetăţenilor lor și de a stimula inovaţia în educaţie. Cadrul DigCompEdu este destinat să sprijine eforturile naţionale, regionale și locale în dezvoltarea competenţei digitale a profesorilor, oferind un cadru de referinţă comun, cu o terminologie și o logică comune

DigCompEdu CheckIn este un instrument de auto-reflecție care explică modul în care profesorii pot folosi tehnologiile digitale pentru a-și îmbunătăți și inova practicile de predare și nu se axează pe competențele tehnice. Acesta se adresează profesorilor de la toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la învățământul superior și educația adulților, inclusiv educația și formarea generală și profesională, educația adresată persoanelor cu nevoi speciale și contextelor de învățare non-formale. 

Aflați mai multe despre punctele forte personale și despre domeniile în care vă puteți îmbunătăți modul în care utilizați tehnologiile digitale în procesele de predare și învățare. Răspundeți la cele 22 de întrebări ale acestei autoevaluări pentru a primi un feedback detaliat, ce include sfaturi utile și pașii principali ai foii de parcurs personale pentru predare într-o manieră inovatoare. 

Cadrul se adresează profesorilor de la toate nivelurile educaționale, de la educația timpurie la cea superioară și a adulților, inclusiv educația și formarea generală și vocațională, educația cu nevoi speciale și contextele de învățare non-formală. 

  • Oferă o referință comună a ceea ce înseamnă să fii competent digital
  • Sprijină profesorii și educatorii să își evalueze și să își dezvolte în continuare competențele digitale
  • Acoperă toate nivelurile educaționale, de la educatori la profesori universitari și adulți

Testarea DigCompEdu CheckIn este disponibilă pentru următoarele sectoare educaționale:

  • învățământ pre-primar
  • învățământ primar, secundar și VET 
  • învățământ pentru formare profesională continuă a altor profesioniști din educația pre-universitară

DigCompEdu CheckIn a fost publicat prima dată, în limba engleză, în 2018, sub titlul „DigCompEdu CheckIn” de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene © Uniunea Europeană. Acesta a fost tradus în limba română, în 2021, de către Asociația Școala de Valori. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru această traducere și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice consecință rezultată din reutilizarea documentului.

Mai multe detalii despre cadrul european DigCompEdu găsiți aici:

Cadrul european pentru competența digitală a profesorilor: DigCompEdu, a fost publicat prima dată, în limba engleză, în 2017, sub titlul „European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu” de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene © Uniunea Europeană. Acesta a fost tradus în limba română, în 2020, de către Fundația EOS România și Coaliția pentru Educație Digitală. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru această traducere și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice consecință rezultată din reutilizarea documentului.

Scroll to Top